a a a a a a a a

När du väljer textil från ekologisk framställning

 
Medverkar Du till att människor slipper handskas med gifter när de arbetar med produkterna.
 
Hjälper Du till att öka möjligheterna för människorna i textilproducerande länder att få dricka friskt vatten där inte några gifter når grundvattnet.
 
Bidrar Du till att skapa en renare och friskare värld.
 
Investerar Du i en bättre framtid även för dina barn och barnbarn genom minskad användning av gifter.
 
Ökar Du din egen kropps välbefinnande – den mjuka känslan av giftfria kläder får din hud att må bättre.
 

Ekologiskt framställd textil bygger på tre hörnstenar;

Ekologi * Etik * Ekonomi

 

Ekologi – Framställning för en hållbar utveckling.

När det gäller ekologiskt odlad bomull samarbetar odlare och köpare. Man tar hänsyn till alla led i livscykeln från odling till avfall. Behandling som normalt görs med kemikalier görs på ett miljöanpassat sätt, dvs. utan användning av konstgödsel och biocider*. Slutligen sköts ogräsbekämpningen mekaniskt och manuellt.
 

Etik – Socialt ansvar

I ekologiskt certifierad framställning tar man ett socialt ansvar – det innebär bl.a att man arbetar för att människor som arbetar i textilframställning – från odling till färdig produkt – har drägliga arbetstider och dräglig arbetsmiljö.
 

Ekonomi – Att bruka utan att förbruka naturresurserna.

Idag förbrukar 20 % av jordens befolkning 80 % av jordens naturresurser. När det gäller textilier är den mest använda textilfibern bomull. I Sverige förbrukas 250 000 ton textiler per år.
 
En uppfattning är att det är dyrare att producera en produkt som ska uppfylla olika miljökriterier. Ekologiskt framställda kläder är inte dyrare än andra kläder av hög kvalitet.
 
Tittar man på miljövinsten så är den stor, bl.a sparas energi. Det går åt ofattbara mängder energi för att producera den handelsgödsel som används på konventionella bomullsodlingar. Biocider* som används för att bespruta bomullsodlingarna är en stor kostnad för odlarna.
 *( Biocider ett samlingsnamn för bekämpningsmedel och betyder livsdödare.)

Att köpa ekologiskt framställda textil produkter är det bästa bistånd man kan ge. Det ger odlarna möjlighet att leva på sina produkter. ( Källa ADdesign textile AB).