a a a a a a a a

Yoga

 
”Kundalini Yoga is the science to unite the finite with Infinity and it`s the art to experience Infinity in the finite. All those people who practice Kundalini Yoga don`t have to have different definitions. This is it. It is straight. It is simple. It creates no complications”
- Yogi Bhajan , Nov. 30, 1988
 
Ordet yoga betyder förening och syftar just till förening mellan kropp, sinne och själ och mellan det individuella medvetandet och universums obegränsade medvetande. Syftet med yoga är att skapa balans för att uppnå och bibehålla en ökad medvetenhet. Yoga är en teknik för ökad självkännedom och andlig utveckling. Kundaliniyoga är en aktiv och dynamisk form av yoga där de flesta övningarna kombineras med kraftfull andning. Kundaliniyoga består av en kombination av kroppsställningar, andningsövningar, meditation och mantran.
 
Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan är en klassisk mångtusenårig form av yoga som tillhör den tantriska traditionen.
 
Yogi Bahjan, mästare i Kundaliniyoga, introducerade Kundaliniyogan i väst i slutet på 1960 – talet, då han flyttade från Indien till USA. Hans landsmän protesterade mot att han skulle lära ut Kundaliniyoga helt öppet. I Indien hade Kundaliniyoga alltid varit en hemlig tradition som lärdes ut direkt från en mästare till lärjunge. Yogi Bhajan ansåg dock att människorna i väst behövde ett sådant kraftfullt och effektivt redskap som Kundaliniyoga för att må bättre.