a a a a a a a a

Mantran

 
Att sjunga mantran, tyst eller högt, är en medveten metod för att kontrollera och vägleda ditt sinne. Glädje och sorg, lycka och ånger är vibrerande frekvenser i sinnet. Vi kan kalla dem attityder eller tankar men i grunden är de vibrerande frekvenser eller tankevågor. De avgör vilket program vårt sinne “spelar”. Det scenario vi väljer blir vår vibration, definierar hur vi mår och vad vi projicerar till andra. Vi kan utnyttja vår rätt att välja när som helst. När vi sjunger ett mantra väljer vi att åkalla den positiva kraft som finns i de specifika stavelserna. Oavsett om det gäller framgång, sinnesro, ökad intuition, eller någon av de många andra möjliga fördelarna som finns inneboende i mantran kan vi, enbart genom att sjunga dem, sätta igång vibrationer som har en påverkan. Det spelar ingen roll om vi förstår ljudens betydelse eller inte.
 
Vi skapar med varje ord vi talar, och med varje tanke vi tänker. Ord är som bumeranger, varje vibration vi sänder ut kommer tillbaka till oss förr eller senare. Vi får det vi tar in.
(Från Kundalini Yoga: The flow of Eternal Power av Shakti Parwha Kaur Khalsa)
 

SAT NAM

Sat Nam är det mantra som används mest i kundaliniyoga. Sat Nam betyder ”sanning är min identitet” eller ”jag är sann”. Det används under yogapasset i takt med andningen för att hålla ditt fokus och hjälpa dig i din närvaro. Sat Nam används för att ”tona ut” dig från yogapasset samt används även för meditation. Mantrat Sat Nam kallas Bij Mantra utifrån att mantrat är som ett frö som sätts i psyket för att påminna oss om att universums kreativa kraft finns inom oss själva. Ordet Bij betyder just frö.

ONG NAMO GURU DEV NAMO

”Jag hälsar den obegränsade kreativa kraften och den inre visdomen”.Detta mantra används för att tona in oss inför ett yogapass och det hjälper oss att öppna upp för universums kreativa kraft och vår egen inre visdom som sedan leder oss igenom yogapasset.
 

WAHE GURU

Wahe Guru med ungefärlig översättning ”extas bortom all beskrivning ”.Guru betyder den som för mig från mörker till ljus.
 

EK ONG KAR SAT NAM SIRI WAHE GURU

”En skapare skapade denna skapelsen. Sanning är dess identitet. Obeskrivlig är denna visdom”.Det sägs att denna mantra meditation var den meditation som Yogi Bhajan startade med att lära ut när han började undervisa i väst. Meditationen arbetar på chakrasystemet och drar upp energi från de lägre till de högre chakrorna. Den ger dig utstrålning samt verkar balanserande och upplyftande.